Lehrgang mit Oshiro Shihan (9. Dan) und Assistenten in Straubing

,